पूर्व कर्मचारी

नाम पद शाखा ईमेल फोन नं
नन्द राज गिरि (नि) कार्यकारी अधिकृत 9858027120
कमल बाहादुर बडुवाल कार्यकारी अधिकृत 9858390519
प्रेम प्रसाद आचार्य प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत 9848097185
केशव राज न्यौपाने ना.सु 9858390721
लोक राज न्यौपाने लेखापाल