FAQs Complain Problems

गाँउ कार्यपालिकाको निर्णयहरु

वडा अधक्ष्य देव शंकर रोकाया
प्रतिनिधि कर्मचारी हुरिकोट काईगाउँ थापागाउँ
छांचु- चौरिकोट
माझगाउँ झ्याँकोट