FAQs Complain Problems

मुख्य समाचार

कर तथा शुल्कहरु

यस गाँउपालिकाको सेवा प्रवाह तपाईलाई कस्तो लाग्छ?

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
होटल तथा व्यवसायिक कर ७८/८९ Apr 17 2022 - 8:46am
व्यवसाय कर ७८/८९ Apr 17 2022 - 8:38am
बालुवा तथा काठ कर ७८/८९ Apr 17 2022 - 8:34am
घर जग्गा कर ७८/८९ Feb 5 2022 - 12:22pm
मालपोत वा भूमिकर ७८/८९ Feb 5 2022 - 4:29am