FAQs Complain Problems

मुख्य समाचार

कर तथा शुल्कहरु

गाउँपालिकाको प्रशासनिक नक्सा

पालिकाको प्रशासनिक नक्सा

यस गाँउपालिकाको सेवा प्रवाह तपाईलाई कस्तो लाग्छ?

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
होटल तथा व्यवसायिक कर ७८/८९ Apr 17 2022 - 8:46am
व्यवसाय कर ७८/८९ Apr 17 2022 - 8:38am
बालुवा तथा काठ कर ७८/८९ Apr 17 2022 - 8:34am
घर जग्गा कर ७८/८९ Feb 5 2022 - 12:22pm
मालपोत वा भूमिकर ७८/८९ Feb 5 2022 - 4:29am