FAQs Complain Problems

मुख्य समाचार

वडा पदाधिकारी

गाउँपालिकाको प्रशासनिक नक्सा

पालिकाको प्रशासनिक नक्सा

क्र.स. --------------------नाम ---------------------------------------- पद ----------------------------------- फोन नम्बर

१ -------------------------भक्त बुढाथोकी ---------------------- वडा अध्यक्ष--------------------------------९८६८९४६७१३
२ ------------------------देबर बिक------------------------------दलित सदस्य----------------------------- ९८४८३८२४१५
३ ------------------------ बसन्ति बुढा-------------------- -------महिला सदस्य----------------------------- ९८४८३९११२०
४------------------------कुमसरी कामी ------------------------ दलित महिला सदस्य---------------------- ९८६४३५३०७९ -
५ ------------------------समुद्रि रोकाया------ --------------------महिला सदस्य---------------------------- ९८४८६६८५०८

यस गाँउपालिकाको सेवा प्रवाह तपाईलाई कस्तो लाग्छ?