FAQs Complain Problems

मुख्य समाचार

वडा प्रतिनिधि

क्र.स. नाम, थर पद फोन नम्बर
भिम प्रसाद बोहोरा वडा अध्यक्ष 9843660333
अनिल कुमार महतारा खुला सदस्य 9848384100
अजय बहादुर बुढा खुला सदस्य 9844827919
मिना सिं बुढा महिला सदस्य  
पान मति वि.क. दलित महिला सदस्य 9868343634

 

यस गाँउपालिकाको सेवा प्रवाह तपाईलाई कस्तो लाग्छ?