FAQs Complain Problems

मुख्य समाचार

वडा प्रतिनिधि

क्र.स. नाम, थर पद फोन नम्बर
भिम बहादुर बोहोरा वडा अध्यक्ष 9858390129
नन्दा देवि बोहोरा वडा महिला सदस्य 9848384294
राम बहादुर वि.क. वडा खुला सदस्य 9843493611
कल्सु देवि बोहोरा वडा खुला सदस्य  
कुमसरा वि.क. दलित महिला सदस्य