FAQs Complain Problems

स्वास्थ्यकर्मीहरु

पद:
स्वास्थ्य संयोजक
कार्यालय:
जगदुल्ला गाउँपालिका
फोन नं.:

९८६८०४७७४४

इमेल:
पद:
संयोजक
कार्यालय:
चौंरीकोट स्वास्थ्य चौकी
फोन नं.:

98००००००००

इमेल:
पद:
सि. अ.हे.व.
कार्यालय:
काइगाउँ स्वास्थ्य चौकी
फोन नं.:

1234567890

इमेल:
पद:
अ.न.मि.
कार्यालय:
रिमि स्वास्थ्य चौकी
फोन नं.:

९८००००००००

इमेल:
पद:
अ.न.मि.
कार्यालय:
काईगाउँ स्वास्थ्य चौकी
फोन नं.:

९८००००००००

इमेल:
पद:
सि. अ.हे.व.
कार्यालय:
काईगाउँ स्वास्थ्य चौकी
फोन नं.:

98००००००००

इमेल:
पद:
अ.हे.व.
कार्यालय:
काईगाउँ स्वास्थ्य चौकी
फोन नं.:

98००००००००

इमेल:
पद:
अ.न.मि.
कार्यालय:
हुरीकोट सामुदायीक स्वस्थ्य इकाई
फोन नं.:

98००००००००

इमेल:
पद:
अ.न.मि.
कार्यालय:
थापागाउँ सामुदायीक स्वास्थ्य इकाई
फोन नं.:

98००००००००

इमेल:
पद:
अ.हे.व.
कार्यालय:
माझगाउँ सामुदायीक स्वास्थ्य इकाई
फोन नं.:

98००००००००

इमेल:
पद:
अ.न.मि.
कार्यालय:
माझगाउँ सामुदायीक स्वास्थ्य इकाई
फोन नं.:

98००००००००

इमेल:
पद:
सि.अ.न.मि.
कार्यालय:
रिमि स्वस्थ्य चौकी
फोन नं.:

98००००००००

इमेल:
पद:
सि. अ.हे.व.
कार्यालय:
रिमि स्वस्थ्य चौकी
फोन नं.:

९८००००००००

इमेल:
पद:
अ.हे.व.
कार्यालय:
हुरिकोट सामुदायीक स्वास्थ्य इकाई
फोन नं.:

९८००००००००

इमेल:
पद:
अ.हे.व.
कार्यालय:
थापागाउँ सामुदायीक स्वास्थ्य इकाई
फोन नं.:

९८००००००००

इमेल:
पद:
स्टाफ नर्स
कार्यालय:
रिमि स्वास्थ्य चौकी
फोन नं.:

९८००००००००

इमेल:
पद:
अ.हे.व.
कार्यालय:
रिमि स्वास्थ्य चौकी
फोन नं.:

९८००००००००

इमेल:
पद:
अ.न.मि.
कार्यालय:
चौंरीकोट स्वास्थ्य चौकी
फोन नं.:

98००००००००

इमेल:
पद:
अ.हे.व.
कार्यालय:
छाँचु सामुदायीक स्वास्थ्य इकाई
फोन नं.:

९८००००००००

इमेल: