FAQs Complain Problems

मुख्य समाचार

सूचना

दस्तावेज:
मिति: May 13 2021 - 5:59pm
दस्तावेज:
मिति: May 11 2021 - 9:05pm
दस्तावेज:
मिति: May 3 2021 - 9:02pm
दस्तावेज:
मिति: Apr 30 2021 - 8:23pm
दस्तावेज:
मिति: Apr 26 2021 - 8:05am

यहि बैशाख १५ गते हुने भनिएको यस जगदुल्ला गाउँपालिकाको आफ्नै प्रसासनिक भबन उद्घाटन कार्यक्रम हाल विश्व व्यापि माहामारीको रुपमा फैलिएको कोभिड-१९ को कारणले गर्दा अर्को निर्णय नभएसम्मको लागि स्ठगित भएको व्यहोरा सहर्स जानकारी गराँउदछौ |

दस्तावेज:
मिति: Apr 23 2021 - 1:53pm

२०७८ बैशाख १५ गते जगदुल्ला गाउँपालिकाको आफ्नै प्रसासनिक भबन उदघाटन हुदैँ

दस्तावेज:
मिति: Apr 23 2021 - 9:01am

Pages