FAQs Complain Problems

मुख्य समाचार

जगदुल्ला गाउँपालिकाले जगदुल्लावासीलाई आफ्नै प्रशासनिक भवनबाट सेवा प्रवाह गरिरहेको छ ।

Read More

जगदुल्ला गाँउपालिकाको आफ्नै प्रशासनिक भवन ।

Read More

बिगतमा जगदुल्ला गाउँपालिकाको प्रशासनिक भवन ।

Read More

नेपाल-भारत मैत्री विकास साझैदारी कार्यक्रम अनतर्गत प्राप्त भएको एम्बुलेन्स।

Read More

जनप्रतिनिधि

प्रमुख/अध्यक्ष
9858390651
उप-प्रमुख/उपाध्यक्ष
9864959987